Eksempel på mal for plukkliste

Malen er et eksempel på hash template du kan benytte for plukklisteartikkelen for utskrift av plukklister.

Code example
Language:
 HTML#

OBS OBS! Husk å sette inn din egen kode i malen der det står "dinkodeher".
#[getrequest("auth")]#
#[getrequest("auth")="dinkodeher"]#

<h1>Kvittering</h1>


<h2>Ordreinformasjon:</h2>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
  <td>Ordrenummer:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).OrderID#</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordredato:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).Date."dd/MM.yyyy"#</td>
</tr>  
<tr>
  <td>Kundenavn:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).Name#</td>
</tr>
<tr>
  <td>E-post:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).Email#</td>
</tr>
<tr>
  <td>Levering til:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>
    #GetObject(cint(getrequest("orderid"))).Address#,
    #GetObject(cint(getrequest("orderid"))).ZIPCode#
    #GetObject(cint(getrequest("orderid"))).ZIPArea#</td>
</tr>
<tr>
  <td>Betalingsm&aring;te:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid")))."PaymentProvider.Provider".Name#</td>
</tr>
<tr>
  <td>Betalingsreferanse</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid")))."paymentprovider.orderid"#</td>
</tr>
<tr>
  <td>Valuta:</td>
  <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  <td>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).currencycode#</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Ordrelinjer:</h2>
<table border="0" data-loop="GetObject(cint(getrequest('orderid'))).Children" style="width: 700px;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
  <th>Vare</th>
  <th>Varenr</th>
  <th>Antall</th>
  <th>Pris</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
  <td valign="top">
    #[Product.Image]#<img src="#Product.Image#?w=50&h=50&m=3" alt="#htmlencode(ProductName)#" style="float:left;margin:0 15px 10px 0;" />#[/Product.Image]#
    #ProductName#
  </td>
  <td valign="top">#ProductID#</td>
  <td valign="top">#Quantity#</td>
  <td valign="top" align="right">#SubTotalIncVAT."N"#,-</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td align="right" colspan="3"><strong>Mva</strong></td>
  <td align="right"><strong>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).VATTotal."N"#,-</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right" colspan="3"><strong>Totalt eks. mva</strong></td>
  <td align="right"><strong>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).TotalExVAT."N"#,-</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td align="right" colspan="3"><strong>Totalt inkl. mva</strong></td>
  <td align="right"><strong>#GetObject(cint(getrequest("orderid"))).TotalIncVAT."N"#,-</strong></td>
</tr>
  
</tfoot>
</table>


#[/getrequest("auth")="dinkodeher"]#
#[/getrequest("auth")]#
OBS OBS! Husk å sette inn din egen kode i malen der det står "dinkodeher".