Utskriftsvennlig versjon

Facebook kommentarer under artikler

Informasjon om hvordan du aktiverer facebook kommentarfelt under dine artikler.

Åpne egenskaper for artikkel eller mappe

Åpne den artikkelen eller mappen du ønsker å aktivere facebook kommentar funksjonen under. Dersom du aktiverer dette for en mappe vil innstillingen arves nedover i strukturen. Kommentarfunksjonen vises ikke i selve mappene men for artiklene i mappene.

Aktiver Facebook kommentarer

Gå under utseende fanen, velg så alternativer fanen og kryss av for "Enable Facebook comments". Oppgi ønsket bredde til feltet til høyre. Dersom du lar bredde feltet stå tomt vil Facebook sin standard bredde benyttes.

Aktiver Facebook kommentarer

Etter du har aktivert funksjonen klikk lagre.

Slette og utestenge brukere

Legg inn din FACEBOOK ADMIN ID under "Avansert" i Esite. Du kan legge inn flere ved å kommaseparere de.

Se her hvordan du finner din Facebook Admin ID.

Slette og utestenge brukere

Få varsling om kommentarer på din side

For å få dette må du lage din egen Facebook App ID:

Les dokumentasjon hos facebook.

Denne legger du også inn under "Avansert" i Esite.

Velge språk for Facebook funksjoner

Under avansert fanen kan du legge inn ønsket språk. Se komplett språkliste her.