Søk i hjelpesidene:
Printer friendly version

Feilsøking/debugging av ukjente problemer i nettsteder

Uendelige løkker, feilmeldinger, exceptions som ikke gir noen forklaring på problemet.

Hent kopi og sett opp lokalt i IIS

  • Kopi av applikasjonfiler
  • Kopi av database

Utelat filområde, _undo og _cached_files mapper med mindre disse er nødvendig for å gjenskape problemet. (Det er det sjeldent)

Åpne visual studio

Start debugging med en av følgende metoder:

  1. Attach til W3WP prosess
  2. Åpne website fra Visual Studio og Start Debugging (F5)

Gjenskap feilen lokalt

Dersom applikasjonen henger i en løkke benytte pause knappen (Break all)

Undersøk feil

  • Se på stack trace
  • Sett break points
  • Undersøk variabel verdier