Utskriftsvennlig versjon

Fjern abonnent fra mailingliste

Fjern en eller flere abonnenter fra en mailingliste.

Åpne adminsidene for nyhetsbrevet

Klikk på "Nyhetsbrev" i menystrukuren din. Her finner du en liste over alle nyhetsbrev og smslister i ditt nettsted.

Åpne adminsidene for nyhetsbrevet

Velg ønsket mailingliste ved å klikke på denne i listen.

Klikk på "Abonnenter og maler" knappen

I knapperaden øverst klikker du på "Abonnenter og maler"

Klikk på

Mailinglistens liste over abonnenter og maler til åpnes.

Velg fra listen, klikk valgte og slett

Velg abonnenter fra listen, klikk deretter på "Valgte" og velg "Slett".

Velg fra listen, klikk valgte og slett

Bekreft slettingen

Bekreft slettingen ved å klikke "OK" eller avbryt ved å klikke "Cancel".

Bekreft slettingen