Google Translation Tools

Google Translation Tools

En Esite App - installeres fra Esite App center.
Translate your website content with Google Translate
Se bilder under, klikk for større versjon.
Image for Google Translation ToolsImage for Google Translation ToolsImage for Google Translation ToolsImage for Google Translation ToolsImage for Google Translation Tools

Mer informasjon:

Slik bruker du Google Translate Tools

Slik bruker du Google Translate Tools
Oversett enkelt artikler eller mappe med innhold med Google Translate direkte i Esite.
Les forklaring