Utskriftsvennlig versjon Hash Malutforming

Hash Malutforming

En Esite App - installeres fra Esite App center.
Design and override built in display templates with your own E-Site # Templates.

Mer informasjon:

Bruk av Hash Templates

Bruk av Hash Templates
Hash Template felter benyttes for å flette inn verdier fra objekter inn i teksten i sidene dine. Eksempler er egendefinert forhåndsvisningsmal, egendefinerte lister og e-postmaler.
Les forklaring

Eksempel på bootstrap2 responsive row-fluid

Eksempel på bootstrap2 responsive row-fluid
Eksempel på hashtemplate mal som grupperer rader med 3 og 3 elementer.
Les mer her

Eksempel på loop av verdier i checkboxlist felt

Eksempel på loop av verdier i checkboxlist felt
Eksemplet viser hvordan man i en hash template kan loope en kommaseparert verdi og lage en punktliste i HTML.
Les mer her

Sjekke om felt har verdi eller ikke

Sjekke om felt har verdi eller ikke
Eksemplet viser hvordan man kan sjekke om et felt har en verdi eller ikke og generere forskjellig innhold basert på dette.
Les mer her