Søk i hjelpesidene:

Hashtemplate for å vise bilder i mappe

Code example
Language:
 HTML#

// Looper igjennom alle bildefiler i images_folder feltet
#[images_folder]# // Sjekker om images_folder er satt
<div data-loop="images_folder.images"> // Looper igjennom alle bildefiler i mappen angitt i "images_folder" feltet
<a href="#file#?w=450&amp;h=450" rel="gallery"> // Lager lenke for å vise bildet i stor versjon
<img src="#file#?w=50&amp;h=50&amp;m=1" alt="" /> // Viser thumbnail i siden
</a>
</div>
#[/images_folder]# // Hopper ut her dersom images_folder ikke er satt