Utskriftsvennlig versjon

Hvordan importere Facebook newsfeed

Guiden viser hvordan du kan importere veggposter fra facebooksider inn i Esite.

Finn din facebook ID

 • Facebook siden må være offentlig tilgjengelig. Dette kan sjekkes ved å prøve å åpne siden uten å være logget inn på facebook. (Hvis siden er begrenset til å vises i enkelte land vil den ikke være offentlig tilgjengelig)
 • Gå til http://findmyfacebookid.com/ og lim inn adressen til din eller bedriftens facebook side

Installer dataimportmodul

 • Hvis den ikke allerede er installert; gå til E-Site App Center og installer Dataimportmodul

Installer dataimportmodul

Legg til Dataimportmodul under System

 • Velg Ny, Utvikler og Dataimportmodul

Legg til Dataimportmodul under System

Lag kilde for dataimport

 • Åpne Dataimportmodulen og velg Ny, Kilde for dataimport, RSS kilde

Lag kilde for dataimport

Sett opp RSS kilde

 • Velg et navn på kilden, f.eks Facebook Feed
 • Velg External Link på Lagre som
 • Velg en mappe elementene fra feeden skal lagres i
 • Sett inn URL for kilde. Denne skal være i følgende format. Bytt ut xxxx med din facebook ID fra punkt 1: https://www.facebook.com/feeds/page.php?format=rss20&id=xxxx
 • Velg lagre

Sett opp RSS kilde

Koble felter for import

 • Åpne RSS kilden
 • Velg Vis feltkoblinger
 • Koble feltet title til Heading
 • Koble feltet link til Link
 • Koble feltet pubdate til Date
 • Lagre

Koble felter for import

Sett opp regelmessig dataimport