Utskriftsvennlig versjon

Installering av Order Manager programmet

Guiden viser hvordan du installerer og konfigurerer Order Manager programmet. Programmet som lar deg skrive ut etiketter og plukklister for din Esite Shop løsning.

OBS! Før du kan installere Order Manager programmet må tjenesten installeres og settes opp i din Esite løsning. 

1. Installer programmet

Se under dine adminsider i din Esiteløsning for installasjonslenke eller kontakt Esite support for din installasjonsadresse.

2. Start order manager programmet

Start order manager fra startmenyen din in Microsoft Windows. Påloggingsbildet under vil vises.

2. Start order manager programmet

Klikk på [...] knappen til venstre for OK knappen. Vinduet under vil vises.

3. Legg inn dine innstillinger

Fyll inn feltene med dine riktige innstillinger. Disse vil være forskjellig fra kunde til kunde og bildet under er derfor kun et eksempel.

3. Legg inn dine innstillinger
  • Adresse til nettbutikk - Oppgi her følgende service URL: http://<sett inn din adresse>

Innstillinger for etiketter:

  • Velg etikettskriver - Velg her skriver som skal benyttes for å skrive ut etiketter.
  • Papirtype - Velg etiketttypen du skal benytte. For anbefalt etikettskriver (DYMO 450) er ID 99012 store etiketter vår anbefaling.
  • Font size - Skriftstørrelse (i pt) som skal benyttes for adressen på etikettene
  • Left Margin - Venstremarg som skal benyttes på etiketter
  • Top Margin - Venstremarg som skal benyttes på etiketter
  • Header font size - Skriftstørrelse (i pt) for avsenderinformasjon som skrives ut øverst på etiketter.
  • Header - Oppgi her avsenderinformasjon som vil printes øverst på etiketter. Benytt | tegnet for å legge inn linjeskift.

Innstillinger for ordrebrev / plukkliste:

  • Velg brevskriver - Velg her skriver som skal benyttes for å skrive ut plukklister/brev.
  • Order letter generation URL - Oppgi her URL'en til din "Plukkliste" artikkel. Få med deg AUTH kode i url'en og orderid= parameter til slutt. Eksempel: http://<sett inn din adresse>/Plukkliste?auth=dinkode&orderid=

4. Sett opp brukertilgang

Brukeren du benytter må ha satt opp tilgang til "Order management" i Esite adminsidene. Se bildet under. Brukeren må også ha skrivetilgang til ordremappen.

4. Sett opp brukertilgang
Image for 4. Sett opp brukertilgang

5. Logg inn

Etter du har satt opp brukertilgangen kan du oppgi ditt Esite brukernavn og passord i påloggingsbildet og klikke OK.