Utskriftsvennlig versjon

Lag "avansert skjema"

Med avansert skjema kan du la brukere på ditt nettsted opprette alle typer objekter. Eksempler på dette er å opprette medlemsbrukere for medlemssider eller nettbutikker som krever at kunder lager sin egen konto.

Opprett avansert skjema

Du oppretter dette under ditt innhold og finner valget på ny menyene under "Avanserte elementer".

Innstillinger for skjema

Innstillinger for skjema

 • I tekstfeltet øverst (objekttype) oppgir du navnet på skjemaet ditt. NB! Har du designet det i skjemadesigneren må du skrive "Custom." foran navnet på objektet.
 • I "publiser i" feltet velger du aktuell skjemaresultatmappe du vil lagre resultatene i.
 • Visningsmodus velger du om du vil vise alle sidene eller bare første side i skjemaet. Som regel vil du bare vise førstesiden.
 • Vis send knapp, denne vil du som regel la være på. Unntaket er når du har lager et egendefinert utseende på skjemaet.
 • Tekst på send knapp, her skriver du teksten som vil stå på innsendingsknappen under skjemaet.
 • Opplastingsmappe, dersom skjemaene dine har fil felter (for opplasting av filer og dokumenter) vil disse lagres i denne mappen. Du må uansett velge en mappe, da det er påkrevet (selv om skjemaet ditt ikke har filfelter).

Beskjedinnstillinger

Beskjedinnstillinger

Innsendte elementer må godkjennes av adminbruker - Kryss av her dersom objekter skal evalueres av en adminbruker før de opprettes. (Brukes ofte for f.eks. medlemsregistrering slik at brukere ikke blir aktivert før de er godkjent.) Legger du f.eks. ut et tilbakemeldingsskjema eller en spørreundersøkelse har det ingen hensikt å skru på dette.

Beskjed å vise når skjema er innsendt - Her skriver du ønsket tekst å vise når noen fyller ut skjemaet og sender det inn.

E-postvarsling

E-postvarsling

 • Legg ved filer i e-post - Legger ved innsendte filer som vedlegg i e-post. (Krever at du fyller ut "Send til denne e-post")
 • Send til denne e-post - Liste over e-postadresser (kommaseparert) å sende skjemaresultater til. Ikke påkrevet.
 • Standard avsenderadresse - Her oppgir du avsenderadresse dersom skjemaene dine ikke inneholder noen e-post felter. (Hvis skjemaet inneholder en e-post adresse vil den stå som avsender av e-posten)
 • HTML Formatert mail - Skru av og på farge og tekstformatering av meldingen.
 • Bekreftelsesmelding - Er en melding som går tilbake til brukerne som sender inn skjema.
 • Felt med avsender e-post - Navn på feltet i skjemaet som inneholder innsenderens e-post.
 • Send bekreftelses e-post til avsender - Krysses av dersom melding skal sendes tilbake til innsendere av skjema.

Sikkerhet

Sikkerhet

Aktiver menneskevalidering - Bør alltid være på, med mindre skjemaet ligger bak et passordbeskyttet medlemsområde. Hvis ikke kan det misbrukes til å sende reklame og andre uønskede massemeldinger. Menneskevalidering viser et bildefelt med en tekst nederst på skjemaet, dette må brukere gjenta (lese og skriv inn igjen) i et tekstfelt ved siden av.