Utskriftsvennlig versjon

Legge inn innhold i nettsted

Legg til nytt innhold i ditt nettsted, guiden viser deg overordnet hvordan du lager nytt innhold på din webside.

Åpne mappen du vil legge til nytt innhold i

Klikk på ny knappen og velg fra listen over typer innhold du kan legge til.

Skjema for å sette opp objektet du skal legge til vil vises på skjermen.

I alle elementer er det mange muligheter

I form av underliggende sider.

Se skjema for å opprette ny artikkel under:

I alle elementer er det mange muligheter

Eller

Se skjema for å opprette ny mappe under:

Eller

Dette varierer fra elementtype til elementtype. Under vil de forskjellige sidene bli forklart. Mange av disse vil være aktuelle for alle elementer, mens enkelte er spesifikke for noen få.

Publiser til

Denne siden viser hvor et element er plassert, om det vises på webben og om det er tidsstyring på elementet.

Publiser til

1.  I trestrukturen ser du hvor ett element er plassert. Her kan du publisere elementet til flere steder ved å velge flere mapper.

2.  "Vis på webside" er en av/på knapp for om elementet vises eller ikke. Den står default på

3.  "Tidsstyring" Brukes for å lage en tidsbegrensing for elementer. Publiseringsdato er ett felt som viser elementet på en gitt dato. Blankt felt gjør at elementet vises umiddelbart. Fjerningsdato kan settes om man ønsker elementet fjernet fra sidene på en gitt dato. Blankt felt gjør at elementet vises hele tiden.

4.  Webadresse. Dette feltet er ikke på alle webber. Dette må installeres. Feltet er for å definere direkteadresser under ett domenenavn.
For eksempel www.ikx.no er vår hovedside mens www.ikx.no/helpweb er en direkteadresse til vårt hjelpesystem.

Avansert

Under avansert er det innsillinger for språk og meta tags.
Språk gjelder kun de webber som er satt opp til å være flerspråkelige. Om webben er satt opp slik, kan man bestemme at systemtekster som "Gå tilbake" med flere skrives i ett annet språk. Innholdet blir ikke berørt av dette valget.Under beskrivende data settes det vi kaller metatags. Dette er ting som søkemotorer bruker for å kategorisere innholdet.

På mapper er det også et valg for å hente elementer fra en annen mappe.

Sikkerhet

Dette er felt for å regulere hvem som skal få se ett element. Om dette feltet er blankt, vil alle kunne se det. Om det blir satt inn ett tall her, er det kunn besøkende som er logget inn som medlem som vil få tilgang til å se elementet. Man kan lage så mange tilgansnivåer man ønsker. Det høyeste tallet gir rett til å lese alle under.
Dvs. Om man ønsker å lage 10 forskjellige nivåer for sikkerhet vil medlemer med tilgangsnivå 1 kun få lese elementer med tilgansnivå 1. Et medlem med tilgangsnivå 2, vil få lese elementer med tilgansnivå 1 og 2. Et medlem med tilgansnivå 10 vil få lese alle elementer. Tilgansnivået må også settes må medlemer.

Sikkerhet

Utseende

Under avansert har man igjen fire forskjellige sider som bestemmer om utseende

Utseende / Elementer
Dette er av/på knapper for funksjoner for det enkelte element. Her kan man skru av og på tre forskjellige funksjoner.
1. Tips en venn lenke  -  Brukere trykker denne for å sende email til venner med lenke til det aktuelle elementet.
2. Tilbake lenke          -  Lenke for å gå til forrige side, siden man kom fra.
3. Utskriftsvennlig versjon lenke  -  Åpner aktuelle element i nytt vindu i ett utskriftsformat uten menyer og overskrifter.

Utseende/Design
Her velger man hvilket design det aktuelle elementet skal benytte seg av. Les mer om design her.

Utseende/Meny
Her har man først 3 valg. 1. Standard, da vil menyutseende være som oppsatt i stiler. Dvs det som er på resten av siten. 2. Ikke vis, Elementet vil ikke være synlig på noen meny. 3. Egendefinert, Du lager selv hvordan menyknappen skal se ut. Til dette bruker du feltet egendefinert menyutseende.
Dette er et standard tekstfelt som du kan lime inn bilder eller manipulere teksten. Husk at du må lage en stil for vanlig visning, menyfelt med mus over og menyfelt som er valgt.

Utseende/forhåndsvisning
Slår av og på forhåndsvisning av et element. Her er det og mulig å lage tilpassede forhåndsvisninger. Dette må bestilles av forhandler.

På elementet Mappe vil du også ha
Utseende/sideinnstillinger
Her defineres hvordan innholdet i en mappe skal vises.
"Vis flere sider" er en av/på knapp for om funksjonen "neste side" skal vises. Har man som i eksempelet under 3 rader og 3 kolonner, er det plass til 9 elementer på en side. Har man flere en 9, og feltet "Vis flere sider" er huket av, vil man ha mulighet til å gå på neste side for å se de resterende elementene. Om denne ikke er huket av, vil de elementene som ikke vises på første side, være utilgjengelige for en vanlig bruker.

Avhengig hva mappen brukes til, kan man justere kolonner og rader. Skal man ha en liste over eks. sanger, er det kanskje mest hensiktsmessig å ha 1 kolonne og 50 - 100 rader. Bilder kan kanskje være ok å ha 4 kolonner men noe færre rader. Avstanden mellom elementene kan settes som "Indre marg" som da vil gi antall piksler både horisontalt og vertikalt mellom elementene. Eller man kan justere avstanden spesifikt for vertikalteller horisontalt.
Om man huker av knappen "Vis tilfeldig innhold", vil elementene vises i random rekkefølge. Det er da ikke mulig å vise flere sider og evt. om vis flere sider er avkrysset vil dette bli ignorert.

Topp og Bunn

Dette valget er for elementer som har ett innhold. F.eks mapper eller kalender. Her kan man legge inn tekst over innholdet, og tekst under innholdet.

Topp og Bunn

Hovedtekst

Dette er for de elementer som åpnes for å lese mer. F.eks. artikkler. Her er artikkelens innhold. Man kan legge inn bilder og variere fonttyper / størrelser.

Sjekkboksen "Vis overskrift og ingress i full visning" slår av og på det man viser i forhåndsvisningen når man ser dette i full visning. Den står vanligvis på.

Hovedtekst