Lage skjemaer i skjemadesigneren

Før du kan legge ut skjemaer i websidene må du definere skjemaene i skjemadesigneren, her forklares det hvordan du går frem.

OBS! Før du kan  åpne skjemadesigneren må du legge til funksjonen, se guiden for dette her.

1. Åpne skjemadesigneren

Klikk på skjemadesigner valget i menystrukturen til venstre.

1. Åpne skjemadesigneren

2. Opprett nytt skjema

Oppgi ønsket navn og klikk "Opprett".

2. Opprett nytt skjema

3. Åpne redigering av skjema

Merk skjemaet ved å klikke på det og klikk deretter på "Rediger valgt skjema" knappen.

3. Åpne redigering av skjema

På bildet ser vi også knapper for å slette og døpe om skjemaet.

4. Designeren vises

4. Designeren vises

Her ser vi følgende knapper i menyen:
Ny - Klikk her for å legge til nye felter i skjemaet ditt.
Flytt opp - Flytter rekkefølgen på merket felt oppover i skjemaet.
Flytt ned - Flytter rekkefølgen på merket felt nedover i skjemaet.
Lagre - Lagrer endringene i skjemaet og går tilbake til oversikten over skjemaer.
Slett felt - Sletter merket felt
Avbryt - Går tilbake til oversikten over skjemaer uten å lagre.

5. Redigering av felter

I bildet under er det lagt til 3 felter, dette er gjort ved å klikke på ny knappen og velge felttypen.

5. Redigering av felter

Etter man har lagt til felter kan man endre innstillingene for disse feltene ved å klikke på de i feltlisten til venstre.
Til høyre vises da egenskapene til valgt felt. I høyre kolonnen i listen over egenskaper vises en beskrivelse og forklaring på alle egenskapene som er tilgjengelig for det valgte feltet. Les disse for mer informasjon om disse valgene.

Det er også høyreklikket på feltoversikten til venstre og en popup meny med flytt opp/ned og slett valg for valgt felt vises.

6. Flere sider i skjemaer

Dersom det er ønskelig kan man opprette flere sider i et skjema. Man kan da benytte dra og slipp (drag-and-drop) for å flytte felter mellom sidene.

6. Flere sider i skjemaer

7. Lagre

Når du er ferdig med å redigere skjemaet klikk på lagre knappen.

For å legge ut skjemaet på websidene les denne guiden