Utskriftsvennlig versjon

Legg til abonnent i mailingliste

Legg til nye abonnenter som vil motta ditt nyhetsbrev.

Åpne adminsidene for nyhetsbrevet

Klikk på "Nyhetsbrev" i menystrukuren din. Her finner du en liste over alle nyhetsbrev og smslister i ditt nettsted.

Åpne adminsidene for nyhetsbrevet

Velg ønsket mailingliste ved å klikke på denne i listen.

Klikk på "Abonnenter og maler" knappen

I knapperaden øverst klikker du på "Abonnenter og maler"

Klikk på

Mailinglistens liste over abonnenter og maler til åpnes.

Mailingliste innhold vises

Herifra kan du legge til, endre og slette maler og abonnenter.

Mailingliste innhold vises

Klikk ny og velg "Mailinglisteabonnent"

Klikk på ny knappen, i undermenyen velger du "Mailinglisteabonnent".

Klikk ny og velg

Fyll ut info for ny mailinglisteabonnent

E-post er påkrevet, navn er ikke.

Fyll ut info for ny mailinglisteabonnent

Klikk lagre for å legge til abonnenten, for å avbryte klikk "Gå tilbake".