Utskriftsvennlig versjon

Legg til / fjern kolonner

Slik tilpasser du hvilke kolonner som vises i en mappe. (Esite 4.1+)

Åpne konfiguasjon av kolonner for mappe

Åpne mappen du ønsker å tilpasse kolonner i og klikk som vist i bildet. (Bildet er fra Esite versjon 4.1)

Åpne konfiguasjon av kolonner for mappe

Konfigurasjonsbildet for kolonner vises

Her kan du legge til og fjerne kolonner i mappen. Les mer om feltene og knappene under bildet.

Konfigurasjonsbildet for kolonner vises

Gjeldene kolonner

Her vises en liste over hvilke kolonner som denne mappen er satt opp med nå.

  • Fjern valgte kolonner - Fjerner avkryssede kolonner fra listen over gjeldende kolonner
  • Tilbakestill kolonner - Setter tilbake til standard kolonneutvalg
  • Opp - Sorterer avkryssede kolonner i listen opp
  • Ned - Sorterer avkryssede kolonner i listen ned

OBS! Ingen av endringene tas i bruk før du klikker på "Lagre" knappen i bunn.

Legg til flere kolonner

Her kan du velge aktuelle kolonner fra innholdet og legge de til i mappevisningen.

  • Velg felt - Velg fra listen felter du ønsker å legge til
  • Vis avanserte innstillinger - Se egen informasjon under
  • Legg til kolonne - Klikk her for å legge til valgt felt. Feltet vil så legges til i "Gjeldende kolonner" listen. Du må klikk lagre før disse endringene tas i bruk.

OBS! Ingen av endringene tas i bruk før du klikker på "Lagre" knappen i bunn.

Avanserte innstillinger

  • Angi tittel for kolonne - Dersom du ønsker en annen tittel enn feltnavnen, kan du angi dette her. Dette gjøres typisk hvis feltnavnet er uhensiktsmessig langt.
  • Angi formel - Her kan man angi "Hash template formler" for å beregne verdier. Se oversikt over formateringsmulighetene og funksjonkall her. Eksempel: Created."dd.MM.yyyy" eller Price."n"

Avanserte innstillinger