Nettbutikk Google Analytics tracking script

Her følger et eksempel på tracking script for å tracke ordre i nettbutikken. Legges inn i tekstfeltet på "Kvitteringsside" under nettbutikkinnstillingene.

Code example
Language:
 HTML#

<script>
$(function(){
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']); // <---- OBS! Konto ID må oppgis her
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['_addTrans',
   '#orderid#',           // transaction ID - required
   'Nettbutikkens navn', // affiliation or store name
   '#totalincvat.F2#',          // total - required
   '#vattotal.F2#',           // tax
   '0',          // shipping
   '#ziparea#',       // city
   '',     // state or province
   '#country#'             // country
]);});
</script>

<script data-loop="children">
$(function(){
_gaq.push(['_addItem',
   '#publish_to.orderid#',           // transaction ID - necessary to associate item with transaction
   '#productid#',           // SKU/code - required
   '#productname#',        // product name
   '',   // category or variation
   '#price.F2#',          // unit price - required
   '#quantity#'               // quantity - required
]);});
</script>

<script>
$(function(){
_gaq.push(['_trackTrans']);
});
</script>