Slik bruker du Esite adminsider

En første introduksjon om oppbygning, overordnet funksjonalitet og begreper i esite.

Åpne adminsidene

Før du får tilgang til adminsidene i din Esite-løsning må du logge inn.

Les mer om hvordan du logger inn i dine adminsider her.

Oppbygningen av adminsidene

Etter du har logget inn vises adminsidene. Adminsidene består av følgende hovedelementer:

  • Hurtigsnarveier
  • Menystruktur
  • Arbeidsområde
Oppbygningen av adminsidene

Åpne og lukke menystrukturen

Dersom menystrukturen er lukket vil det vises en knapp som vist med pilen på bildet under.
Klikk på knappen for å åpne menystrukturen.

Åpne og lukke menystrukturen

Knappen vises nå på andre siden og vil nå lukke menystrukturen. Når menystrukturen er lukket frigjør den plass til visning av websiden.

Menystrukturen

I denne menyen har man flere valg. Disse valgene kan variere etter type Esite-løsning og brukertilgang. Her er også mulig å opprette nye valg. Eksempel på dette er at man vil ha flere områder i nettstedet sitt og lager en ny innholdsmappe for dette.

 Innhold
Her er det en pluss i forkant. Trykker du på denne vil du se alle dine mapper som synes på din meny. Trykker du på selve ikonet vil innholdet i mappen vises i visningsrammen.

 Skjult innhold
Her legger vi elementer og mapper man ikke skal kunne velge fra menyen. Eksempel er en kalender. Man legger kalenderen under 'skjult innhold', og man lager en link til denne fra forsiden. Man kan også legge uferdige artikler m.m. i denne mappen.

 Design og innstillinger
Her endrer vi design, og lager nye. Ofte vil man at forsiden skal ha ett utseende, mens de underliggende sidene skal se annerledes ut. Se eget valg på forrige side for å få nærmere beskrivelse av bruken her.

 Filadministrasjon
Her er alle filene / bildene som brukes av din web-site. Det er mulig å lage flere mapper, laste opp zip filer m.m.

 Slettede elementer
I denne mappen legges alle ting man sletter fra siden. Man kan enkelt hente frem noe som er slettet. Vær våken om du tømmer denne. Da er det ingen vei tilbake. Interkodex kan hente ting fra back-up.

 Vis webside
Denne knappen brukes når visningsrammen viser andre ting enn websiden. Du vil nå se din webside igjen.

 Medlemmer
Her definererer vi brukere som har tilgang til lukkede mapper på websiden (dvs. mapper med tilgangsnivå høyere enn 0).

 Oversettelser
Dette valget er kun for de som har flerspråkelig website. Ved å trykke på denne, definerer man de språkene siden skal være på.

 Brukere
Her defineres nye brukere. Man gir de tilgang til de områdene brukeren skal få lov til å endre på. Dette kan variere fra bruker til bruker.

 Statistikk
Her ser du hvor mange som besøker siden din, og hvor de eventuelt kommer fra.

 Mailing liste
Her defineres mottakergrupper og mottakere av mail du automatisk kan sende fra siden din. Det er også mulig å lage en side der folk melder seg på som mottakere av dine mail.

 Ordre
Dette er for de som bruker vår webshop løsning. Her vil man se alle ordere som kommer, og har også mulighet for å endre innstillinger for webshoppen.

Arbeidsområdet

Her vises nettstedet ditt, dersom du klikker på valg i menystrukturen vil sidene åpnes i dette området.

Arbeidsområdet

Verktøylinjen

Denne menyen kan ha valgene som nevnt under. Hva som vises i verktøylinjen kommer an på hvilke funksjoner som er satt opp i Esite løsningen og hva slags tilgang brukeren din har satt opp i systemet.

  • 'Ny' er knappen for å lage noe nytt. Enten det er nye ting på menyen, eller nytt innhold på noen av sidene. Det er lurt å stå der man ønsker å lage noe nytt. Da havner det på riktig sted. Les mer om hva og hvordan i valene for menyelementer og elementer på foregående side. 
  • 'Rediger side' er en av og på knapp som slår av og på redigering av tekster i siden.
  • 'Design' Denne knappen er kun tilgjengelig dersom du har tilgang til å endre designmalene.
  • "Redigering av sider" Denne knappen endrer seg i forhold til hvilken side du er inne på i nettstedet ditt. Trykker du på denne knappen, vises egenskaper for siden du er inne på.
  • 'Norsk' Dette valget er kun for de som har flerspråkelig website. Ved å trykke på knappen kan man oversette innholdet til de språkene man har satt opp i nettstedet sitt.
Verktøylinjen