Utskriftsvennlig versjon

Opprett custom kart på Google Maps

Guide for å opprette custom kart på Google Maps for integrering på webside

Alternativ løsning

Alternativt kan Google Places brukes her.

http://www.google.com/places/

Logg inn

Logg inn på en google konto og gå til http://maps.google.com

Opprett kart

Gå til Mine steder og velg deretter Opprett kart

Opprett kart

Skriv inn en tittel på kartet og velg instillinger for deling

Merk av på kartet

Velg det blå ikonet for stedmarkering øvert i venstre hjørne på kartet og merk av på kartet for ønsket plassering

Merk av på kartet

Fyll inn informasjon

  • Velg en tittel på stedet du markerer.
  • Velg gjerne et eget ikon som vil vises på kartet. Her bør du ha et bilde som er skalert så det passer innenfor 64 x 64 px.
  • Fyll inn beskrivelsen du ønsker. Her kan du bruke html og legge til f.eks. en link til hjemmesiden.

Fyll inn informasjon

Lagre

Velg ok, lagre og ferdig. Trykk deretter på stedet du har mearkert i listen til venstre for å se hvordan det blir seende ut.

Lagre

Finn link for integrering

Trykk på kobling-knappen og kopier adressen for å integrere kartet på en webside

Finn link for integrering