Utskriftsvennlig versjon

Lag nye sider med innhold i ditt nettsted

Guiden viser deg hvordan du går frem for å legge inn flere innholdssider i ditt nettsted.

Åpne mappen du vil lage en ny side i

Du kan gjøre dette enten fra menystrukturen til venstre eller ved å navigere inne i nettstedet og benytte ny knappen øverst på verktøylinjen.

Klikk på "Ny" knappen i menyen øverst

Undermenyen med elementer vises. Klikk på elementet du ønsker å lage, f.eks. Artikkel. En liste over tilgjengelige elementer og informasjon om disse finner du her.

Klikk på

Legg inn navn og innhold

Her lages artikkelen og andre typer ellementer. Du må først gi den ett navn. Dette feltet er påkrevet. Så kan du legge inn ett bilde. (Nærmere forklaring på dette finner du her.) Så kommer en innledning og en lenketekst (se bildet). Hovedinnholdet legges under neste side som kalles "Hovedtekst".

Legg inn navn og innhold

For forklaring av andre og mer avanserte innstillinger for ett element, Klikk her.

Lagre

NB!
Husk å lagre. Du vil da automatisk returnere til bildet der du valgte å lage noe nytt.
Knappene har lik funksjon.

Lagre