Utskriftsvennlig versjon

Opprett ny bruker

Lag nye adminbrukere og definer deres tilgang til funksjoner i din webløsning.

Velg "Brukere" i menystrukturen din

I venstrefeltet på adminsidene dine finner du "Brukere" (se bildet), klikk på dette elementet.

Velg

Innholdet av brukere vises i det store visningsområdet til høyre.

Klikk på ny og velg bruker

Klikk på knapperaden øverst, på undermenyen velger du "Bruker".

Klikk på ny og velg bruker

Oppgi navn, e-post og login

Fyll inn navn (påkrevet) og evt. e-post adressen til brukeren. Hvis brukeren glemmer passordet sitt, kan brukeren få tilsendt passordet sitt på denne e-postadressen.

Oppgi navn, e-post og login

Brukernavn og passordet benyttes for å logge inn på administrasjonssidene, begge er påkrevet. Brukernavnet og navnet på brukeren må være unikt, dette vil si at ingen andre brukere kan hete det samme eller ha samme brukernavn for å logge inn.

Avanserte innstillinger

Under avanserte innstillinger finner kan du velge hvilket språk for administrasjonssidene til brukeren. Startobjekt er hvilket valg som skal åpnes som standard etter at brukeren har logget inn. Hvis det ikke er gjøres noe valg i startobjekt vil websiden åpnes som standard (vis webside).

Avanserte innstillinger

"Bruk veiledere som standard", aktiverer hjelpeveivisere for brukeren ved oppretting og endring av elementer.

Definer tilgang i adminsider

Hvilke elementer brukere har i menystrukturen sin og hvor i sidene de får lov å redigere innhold definerer du under "Tilgang".

Definer tilgang i adminsider

Menyelementer - her velger du hvilke elementer brukeren skal ha tilgjengelig i sin menystruktur til venstre.
Redaktør - Her velger du hvilke områder brukeren får love å redigere innhold i.
Mappe - Hvis du ønsker at brukeren skal ha sin egen mappe for filer kan du sette det her. Da får ikke brukeren tilgang til å slette, endre eller laste opp nye filer ellers i filområdet.

Arv overordnede innstillinger - Når denne er avkrysset får brukere også de rettighetene som er satt på brukergruppene han er medlem av.

Definer tilgang på innhold i publikumsider

Definer tilgang på innhold i publikumsider

Tilgangsnivå - Setter du tilgangsnivå på områder i din webside kan bare brukere med tilsvarende eller høyere nivå åpne disse.
Spesifisert tilgang - Dersom du vil gi en bruker spesifikt tilgang til et område på publikumsidene kan du velge dette her. Dette er ikke nødvendig hvis brukeren har tilgangsnivå som er tilsvarende eller høyere enn definert på området.
Omdiriger - Etter at en bruker logger inn på medlemsidene kan du omdirigere de til et bestemt område, dette definerer du på brukeren her.

Velg brukergrupper

Hvis du ønsker å strukturere brukerne dine i grupper, kan du opprette grupper og plassere brukere i en eller flere av disse.

Velg brukergrupper

Klikk lagre

Hvis du ønsker å avbryte kan du klikke på "Gå tilbake".

Klikk lagre