Utskriftsvennlig versjon

Oversett tekster i nettsted

Når du har satt opp for og lagt inn flere språk i ditt nettsted kan du oversette systemtekstene med oversettingsfunksjonen som er beskrevet her.

Logg inn og åpne oversettinger

Klikk på oversettelser på venstremenyen.

Åpne ønsket språk

Dobbelt klikk på ønsket språk i listen.

Åpne ønsket språk

Oversett tekster

Oversett tekster ved å fylle ut ønsket oversetting av teskter i venstre kolonne (ikke redigerbar) i høyre kolonnen (redigerbar).

Oversett tekster

Klikk på lagre for å lagre oversettelsene. Tekster som er oversatt forsvinner fra listen, for å finne tilbake til disse bruk "Søk" feltet.