Utskriftsvennlig versjon

Publiser egendefinerte skjemaer

Med egendefinert skjema kan du lage og publisere dine egne skjemaer på ditt nettsted.

 • Alle skjemaer lagres i tabeller i adminsidene dine
 • Med e-postvarsling kan du få skjemaer tilsendt på e-post
 • Bekreftelsesmelding kan sendes tilbake til innsender
 • Fra adminsidene kan du laste ned innsendte skjemaer til Excel

Lage skjema i skjemadesigneren

Før du kan legge ut et skjema på websidene må du sette det opp i skjemadesigneren, les mer om dette her
Du må også lage en mappe for skjemaresultater, les mer om dette her.

Opprett egendefinert skjema

Klikk på ny, velg "Avanserte elementer" og klikk på "Egendefinert skjema".

Opprett egendefinert skjema

Innstillinger for skjema

Gi skjemaet et navn og fyll ut evt. ønskede felter på første siden. Klikk deretter på "Skjema" fliken for å sette opp skjemaet.

Innstillinger for skjema

Forklaring på felter:

 • Tekst på send knapp - Er teksten som vises på innsendingsknappen.
 • Publiser i - Her velger du hvor skjemaresultater skal lagres.
 • Skjema - Her velger du hvilket skjema du skal legge ut på sidene.
 • Opplastingsmappe - Dersom skjemaet benytter fil felter må disse filene lastes opp i en mappe. OBS! Selv om skjemaet ikke benytter dette må man likevel velge en mappe.

Innstillinger for beskjed

Under bildet står en forklaring på feltene.

Innstillinger for beskjed

 • Innsendte elementer må godkjennes av administrasjonsbruker - Dette valget benyttes mest på avanserte skjemaer for å f.eks. godkjenne en ny medlemsbruker før den aktiveres. Det vil da sendes en e-post til oppgitt person som kan vurdere nye objekter og godkjenne/avslå disse.
 • Beskjed å vise når skjema er innsendt - Dette er beskjeden som vises til brukeren når han sender inn skjemaet via web.

Innstillinger for epostvarsling

Forklaring på feltene under bildet.

Innstillinger for epostvarsling

 • Legg ved filer i e-post - Kryss av her dersom det brukes filfelter i skjemaet og du ønsker disse tilsendt i varslingsmailen.
 • Send til denne e-post - Oppgi en eller flere e-postadresser som skal få varsling når noen sender inn skjemaer.
 • Standard avsender adresse - Oppgi avsenderadresse systemet skal sende e-posten fra.
 • HTML formatert mail - Kryss av dersom mailen skal bruke HTML formatering.
 • Send fra avsenders e-post - Kryss av dersom avsenders e-postadresse skal være avsender på varslingsmailen.
 • Skriv overskrift for bekreftelsemelding - Her kan du oppgi hva det skal stå i emnefeltet på bekreftelsemailen.
 • Mailtekst - Her kan du oppgi topptekst i bekreftelsemailen som sendes til brukeren som sender inn skjemaet.
 • Felt med avsender e-post - Her kan du oppgi navnet på skjemafeltet hvor brukeren oppgir sin e-postadresse.
 • Send bekreftelse e-post til avsender - Kryss av her dersom det skal sendes en innsendingsbekreftelsemelding til innsenderen.