Utskriftsvennlig versjon

Rediger mange objekter samtidig med tabellredigering

Slik kan du redigere og legge inn mange elementer samtidig i en mappe med tabellredigeringsfunksjonen.

Åpne mappen du vil redigere innhold i

Klikk så på "Tabellredigerings" knappen som vist i bildet.

Åpne mappen du vil redigere innhold i

Tabellredigering vises

Her kan du redigere objektene i listen og legge til nye rader. Felter og knapper står forklart under bildet.

Tabellredigering vises

Knapper øverst:
 • Lagre - Lagrer endringer du har gjort
 • Tilbake - Avbryter og går tilbake. Endringer lagres ikke.
 • Legg til/fjern kolonner - Bruk denne for å velge hvilke kolonner du vil redigere i tabellen
 • Ny - Legg til nye rader med ny knappen
Knapper i bunn:
 • Lagre - Lagrer endringene du har gjort.
 • Avbryt - Avbryter og går tilbake. Endringer lagres ikke.
 • Legg til ny rad - Legger til en ny rad tilsvarende den siste raden som ligger i tabellen.

Legg til / fjern kolonner i tabellvisning

I dette bildet kan du legge til og fjerne kolonner som vises i tabellredigering (og visning) for mapper.

Merk deg at felter med formatering eller formler som Date."d" eller Translate() ikke vil kunne redigeres i tabellvisning. Disse er kalkulerte felter. Benytt nedtrekksmenyen under for å legge til de kolonnene du ønsker å vise og redigere.

Les mer om disse feltene og knappene under bildet.

Legg til / fjern kolonner i tabellvisning

Gjeldende kolonner

Her vises listen over valgte kolonner. Kryss av de feltene du ønsker å flytte eller endre og bruk deretter på knappene rett under:

 • Fjern valgte kolonner - Fjerner avkryssede kolonner fra listen
 • Tilbakestill kolonner - 
 • Opp - Sorterer valge kolonner frem
 • Ned - Sorterer valgte kolonner ned

Legg til flere kolonner

 • Velg felt - Velg her feltet du ønsker å legge til.
 • Angi tittel for kolonne - Oppgi her evt. kolonnetittel du ønsker vist øverst i kolonnen.
 • Legg til kolonne - Klikk her for å legge kolonnen til i kolonneutvalget ditt.

Knapper nederst

 • Lagre - Ingen endringer gjøres før du klikker lagre her.
 • Avbryt - Går tilbake, lagrer ikke endringer.