Utskriftsvennlig versjon

Oppsett og installasjon av Remote Order manager i Esite

Slik installerer og konfigurerer du Order Manager i Esite.

Installer følgende Esite Apps

OBS! Dette krever utviklertilgang, ta kontakt med din forhandler for bistand med dette.

Åpne Esite App center og installer følgende Esite Apps:

 • Hash Template designer
 • Esite Order Management

Lag plukkliste artikkel

 • Lag under skjult innhold en ny artikkel
 • Kall den gjerne "Plukkliste" både som overskrift og webadresse
 • La artikkelen ellers være tom

Lag plukkliste artikkel

Opprett hash template for visning av artikkelen

 • Sett opp hash template med innstillinger som vist i bildet
  • Valgfritt navn
  • Type: Article
  • Visningsmodus: display
  • Use source editor: avkrysset
  • Apply for: "Objects located in"
  • Velg "Plukkliste"-artikkelen spesifikt
 • Benytt følgende mal og lim inn i "Malkilde" feltet og juster til plukklisten etter behov:

Opprett hash template for visning av artikkelen

Opprett egen designmal for plukkliste

 • Lag egen designmal
  • Lag designobjekt
  • Lag css layout
  • Tilkoble displayområde
 • Lag eget stilark
 • Tilordne desginmalen til plukklisteartikkelen du lagde i punkt 1

Med egen designmal kan du tilpasse utseende av plukklisten slik du ønsker selv.

Betalingsløsning må settes opp

Dersom du bare ønsker oppkrav e.l. så benytt "Faktura-provider" alternativet.

Det er viktig å konfigurere denne til å sette status på ordre til betalt for at de skal dukke opp i Esite Order Manager.