Sett opp regelmessig kjøring av funksjoner i Esite

Slik setter du opp regelmessig kjøring av rapporter, dataimport eller andre oppgaver i din Esite løsning.

Installer Tidskjøringssystem

Logg inn med utvikler tilgang og installer tidskjørings app'en fra Esite App Center. Ta kontakt med din forhandler dersom du trenger bistand med dette.

Legg til eller åpne mappe for planlagte oppgaver

Åpne systemmappe og legg til mappe for "Planlagte oppgaver" i din løsning. Eller åpne mappen du du ønsker å bruke.

Legg til ønsket operasjon

Planlagt kjøring av funksjon - Kjører innebygde funksjoner i esite som dataimport, oppdateringer, data prosessering, egenutviklede funksjoner og annet.

Tidsplanlagt web-kall - Åpner en webside basert på URL. Kan fra generert innhold i denne sende rapport til ønsket e-postadresse.

Fyll inn parametere

  • Navn - Valgfritt navn på oppgaven
  • Kjør som - Hvilken bruker du ønsker å kjøre oppgaven fra
  • Send rapport ved feil - Dersom det oppstår en feil under kjøring kan du krysse av her for å motta rapport på e-post.
  • Kjør flere oppgaver - Kryss av denne dersom du ønsker å kjøre flere funksjoner fra denne oppgaven.
  • Metodenavn - Oppgi her hvilket metodenavn på objektet/objektene som skal kjøres. Dersom du kun oppgir et metodenavn her vil det samme bli kalt på alle objekter dersom du velger å kjøre flere oppgaver i denne tidsplanlagte oppgaven. Standard metodenavn i Esite er "Execute".