Utskriftsvennlig versjon

Sette opp dataimportjobb

1. Logg inn i adminsidene

Brukeren må ha tilgang til modulen for dataimport. Hvis ikke denne er lagt inn må dette gjøres først, les mer om dette her.

2. Åpne modulen for dataimport og velg ny


Klikk på ønsket dataimport-modul i menystrukturen. Klikk deretter på ny knappen, en liste over datakildetyper vises (se forklaring under bildet).

2. Åpne modulen for dataimport og velg ny

CSV filkilde - Importer data fra kommaseparerte filer.
Egendefinert kilde -Importer data fra en helt egendefinert OLEDB kilde, SQL etc.
Esite datakilde - Importer data fra andre E-Site sider.
Excel-filkilde - Importer data fra XLS filer.
Filkilde - Importer fra en fil via OLEDB kilde. (Access eller XLS, krever OLEDB drivere installert på server)
Gebyrliste import - Imporerer gebyr data på XLS format.
RSS kilde - Importer data fra en RSS data kilde.
XML kilde - Importer data fra en XML fil eller en url med XML data.

Velg ønsket datakilde type ved å klikke på denne.

3. Velg ønsket type og sett opp kilden


Bildet viser en RSS kilde, det vil være små variasjoner på de forskjellige kildetypene men hovedprinsippene er like. Feltene er beskrevet under bildet.

3. Velg ønsket type og sett opp kilden

Navn - Gi importkilden et navn, feltet er påkrevet men du selv ønsker.
Lagre som - Her velger du objekttypen du ønsker å lagre dataene som i E-Site løsningen din. RSS feeds inneholder lenker så det vil være naturlig å mappe disse opp mot en ekstern lenke.
Lagre til - Her velger du hvor i systemet du skal lagre elementene som importeres.
Primærnøkkelfelt - Feltet er valgfritt men bør alltid inneholde en verdi. Primærnøkkelfeltene må alltid inneholde unike verdier for hver enkelt rad.
Slett manglende elementer - Kryss av her dersom elementer som slettes fra kilden også skal slettes fra websiden din. OBS! Dette krever at primærnøkkelfeltet er utfylt.
Slett gamle først - Sletter tidligere importerte elementer før import av nye.
Slett permanent - Kryss av her dersom elementer skal slettes helt, hvis ikke vil de bli plassert i "Slettede elementer".
Url for kilde - Dette er et RSS kilde spesifikt felt og er url'en til RSS feeden.
Kildetype - Det finnes noen forskjellige typer RSS feeds, her kan du velge hva slags feed det er. Evt. bare prøv deg frem med de forskjellige her.

Fyll inn ønskede verdier i feltene og klikk lagre.

4. Åpne importjobben


Åpne importmodul-mappen og dobbelt klikk på jobben som er lagt til der.

4. Åpne importjobben

5. Test kilden


For å teste datakilden klikk på "Forhåndsvis data" knappen. (Se bildet under)

5. Test kilden


Her kan du se hvilke kolonner og data du får fra datakilden. Dersom det oppstår en feil med å lese kilden vil denne bli vist.
Før du kan importere data med "Kjør import" knappen må du sette opp feltkoblinger mellom tabellen som kommer inn og tabellen du skal lagre dataene i. Dette gjør du med "Vis feltkoblinger" knappen. Se under:

6. Klikk vis feltkoblinger


Bildet for å sette opp feltkoblinger fra den eksterne tabellen til den interne tabellen i E-Site vises på skjermen (Se bildet under).

6. Klikk vis feltkoblinger

Venstre kolonnen viser feltene i datakilden, høyre kolonnen lar deg velge hvilket felt i E-Site sin tabell du vil lagre verdien i. Dersom du er usikker på hvilke verdier som kommer inn kan du gå tilbake til forrige bilde og klikke på "Forhåndsvis data" knappen.

Når du har satt opp feltkoblingene dine klikker du på lagre knappen.

7. Kjør test


Dette gjør du ved å klikke på "Kjør import" knappen og deretter velge "Kjør test". Systemet vil da forsøke å importere de 5 første radene i datakilden.

7. Kjør test

8. Se importresultater


Etter testkjøringen vil importresultatene vises.

8. Se importresultater


New items
- Viser hvor mange nye rader som er lagt inn.
Updated items - Viser hvor mange rader som er oppdatert. (Krever at man har fyllt inn primary key)
Deleted items - Viser hvor mange elementer som er blitt slettet. (Krever PK og at man har valgt at elementer skal slettes).
Errors - Viser hvor mange rader som inneholdt feil. Dette kan være manglende data i påkrevde felter, eller andre krav om unike verdier.

Nederst finner du en boks med "Importerte rader", klikk på denne for å se hvilke rader som er blitt importert og for å evt. feilsøke i dataene.

9. Kjør full import


Når du har testet og alt ser greit ut kan du kjøre en full import. Klikk på "Kjør import" knappen og velg "Kjør".

9. Kjør full import

Importresultatene vil vises som i pkt. 9.