Utskriftsvennlig versjon

Sette opp dataimport fra Twitter

Guiden beskriver hvordan man setter opp RSS import av nyheter fra Twitter.

1. Installer dataimport app

Dette krever utviklertilgang. Ta kontakt med din forhandler for bistand med dette.

2. Legg til ny RSS kilde under dataimport

Åpne dataimport mappen og velg ny "RSS kilde".

2. Legg til ny RSS kilde under dataimport

3. Fyll inn innstillinger

  • Gi jobben et passende valgfritt navn.
  • Velg "External link" i lagre som.
  • Velg hvor i sidene dine du ønsker å lagre Twitter nyhetene i "Lagre til" feltet.
  • Oppgi "link" som primærnøkkel
  • Kryss av for "Avbryt hvis tom" - Dette gjør at dersom det ikke er noen nyheter hos twitter så avbryter importen.
  • Oppgi URL til RSS hos Twitter. Denne finner du på Twittersiden du ønsker å koble deg til.
  • Velg "RSS" på kildetype

Klikk lagre når du har satt opp kilden ferdig og ønsker å lagre.

3. Fyll inn innstillinger

4. Åpne importjobben og velg "Vis feltkoblinger"

Koble feltene som vist i bildet og klikk lagre.

4. Åpne importjobben og velg

5. Kjør en test kjøring

Klikk på kjør import jobben og utfør en test for å sikre deg at jobben er satt opp riktig og fungerer.

5. Kjør en test kjøring

6. Sett opp regelmessig kjøring

Dersom du ønsker å kjøre importen regelmessig, som f.eks. daglig. Les mer om oppsett for regelmessig kjøring her