Utskriftsvennlig versjon

Slett adminbruker

Slett adminbrukere som ikke lenger skal ha tilgang til dine adminsider.

Velg "Brukere" i menystrukturen din

I venstrefeltet på adminsidene dine finner du "Brukere" (se bildet), klikk på dette elementet.

Velg

Innholdet av brukere vises i det store visningsområdet til høyre.

Velg brukere fra liste

Kryss av brukere du ønsker å slette i listen.

Velg brukere fra liste

Klikk valgte og velg slett

Klikk på "Valgte" i  toppmenyen, klikk på slett i undermenyen.

Klikk valgte og velg slett

Bekreft sletting

Før du bekrefter sletting se igjennom utvalget.

Bekreft sletting

For å slette klikk på OK. Tekster på knapper i dialogen kan variere etter nettleseren din språkversjon.

Brukere slettes og du sendes tilbake til brukerlisten

Du finner dine slettede brukere og andre slettede elementer under "Slettede elementer" i menystrukturen til venstre.