Slettede elementer

I slettede elementer legges alle objekter du sletter i sidene dine. Du kan derfor her hente tilbake objekter du tidligere har slettet.

Gjenopprett elementer

Gjenopprett elementer
Gjenopprett et element du tidligere har slettet.
Les forklaring

Tøm slettede elementer

Tøm slettede elementer
Med tiden kan det etter hvert bli uoversiktlig mange elementer liggende i slettede elementer. Bruk tøm funksjonen for å fjerne alle slettede elementer for godt.
Les forklaring